Улаанбаатар эрдэм

их сургуульд мэргэжил эзэмшье

Гоё сайхан, шилдэг мэргэжил гэж байдаггүй.

Харин шилдэг, чадварлаг мэргэжилтэн гэж бий. Бид шинэ үеийн чадварлаг мэргэжилтэнг бэлтгэнэ.

БАКАЛАВРЫН
СУРГАЛТ

Боловсрол эзэмших бүхий л үйл явцыг ёс суртахуунаас ялгаж салгаж ойлгох нь учир дутагдалтай. Хүн хэдий чинээ мэдлэг боловсролтой болно, төдий чинээ ёс суртахууны хувьд тогтмол төлөвших ёстой.

МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГАЛТ

Та Монгол Улсад танигдсан, нэр хүндтэй доктор, профессор багш нараар магистр, докторын судалгааны ажлаа удирдуулмаар байна уу.

Е-НЭЭЛТТЭЙ ОНЛАЙН СУРГУУЛЬ

Та их хотын түгжрэл, стресс, бухимдлаас үл шалтгаалж, ажлын байрнаасаа хөндийрөхгүйгээр магистрын хөтөлбөрт онлайнаар суралцах боломжийг бүү алдаарай.

ТООЛОЛ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ

Математик, гадаад хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай ТООЛОЛ ЛИЦЕЙ ахлах сургууль 2010 онд байгуулагдсан.

150

Гадаад оюутан

32

Хөтөлбөр

2500+

Оюутан